Pielęgnacja zieleni

Pielęgnacja zieleni

Plewienie:

Plewienie jest bardzo istotnym czynnikiem zapewniającym utrzymanie estetyki ogrodu. Bez tej czynności jakość jak i efektywność wzrostu roślin maleje, co może doprowadzić do niepożądanych skutków w ogrodzie.

Odchwaszczanie:

Odchwaszczanie trawnika to zajęcie żmudne lecz konieczne. Rośliny jednoroczne zazwyczaj nie wytrzymują częstego koszenia, natomiast wieloletnie chwasty odrastają. Należy zatem systematycznie czyścić trawnik z roślin innych niż trawy. W tym celu wykonujemy opryski odpowiednio dobranymi preparatem.

Nawożenie trawnika:

Nawożenie trawnika wykonuje się po wcześniejszym skoszeniu trawy. Nawóz rozsypujemy równomiernie na całej powierzchni trawnika przy pomocy specjalistycznego siewnika. Wykorzystujemy nawozy sprawdzonych producentów dostosowane do rodzaju gleby i jakości trawnika. Wykonujemy systematyczne nawożenie w trakcie całego okresu wegetacyjnego roślin.

Koszenie trawy:

Koszenie trawy powinno przebiegać systematycznie. Często koszony trawnik pozwala na wyeliminowanie chwastów oraz wpływa na dobrą kondycję i estetykę trawy.
Koszenie trawy wykonujemy trzema kosiarkami: traktorem ogrodowym, małą kosiarką wyposażoną w system mulczowania trawnika oraz kosą spalinową w trudno dostępnych miejscach.

Wertykulacja:

Wertykulacja trawnika jest to zabieg polegający na płytkim, pionowym nacinaniu darni. Ma on na celu usunięcie resztek starej, martwej trawy przypominającej filc. W warstwie filcu mogą rozwijać się grzyby i bakterie chorobotwórcze. Usunięcie filcu ułatwi przenikanie tlenu, światła, składników pokarmowych oraz wody do korzeni traw. Dzięki temu zwiększy się skuteczność podlewania i nawożenia trawnika.

Aeracja:

Aeracja trawnika czyli jego napowietrzanie, polega na nakłuwaniu darni kolcami w celu rozluźnienia i napowietrzenia gleby. Zwiększa również wchłanialność nawozów jak też wody podczas podlewania i opadów. Pod wpływem aeracji korzenie trawy stają się silniejsze, a darń wyrównuje się. Zabieg ten znacznie przyspiesza regenerację trawnika po zimie.

Piaskowanie trawnika:

Piaskowanie trawnika polega na posypywaniu powierzchni murawy cienką warstwą piasku lub innego materiału. Odpowiednio wykonane niesie ze sobą wiele korzyści i jest niezbędne do regeneracji i prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego trawy.
Piasek zwiększa przepuszczalność, rozluźnia wierzchnią warstwę na glebach zbitych, gliniastych, stwarzając lepsze warunki do rozwoju korzeni oraz ułatwia wnikanie powietrza, wody i nawozów do strefy korzeniowej. Dzięki porowatej strukturze piasku unikamy zastoju wody, a to z kolei pomaga pozbyć się mchu z trawnika. Ponadto piasek wypełnia wszelkie nierówności, dzięki czemu wyrównuje powierzchnię murawy.

Wysiew/Dosiew:

Optymalnym terminem wysiewu traw to okres od połowy kwietnia do czerwca i od połowy sierpnia do października. W okresach tych są sprzyjające warunki dla kiełkowania nasion, związane z ilością wilgoci i temperaturą . Natomiast dosiew trawy na trawnikach wymagających regeneracji wykonujemy wgłębną metodę dosiewu nasion traw, najlepiej po wertykulacji i aeracji wraz z zabiegiem piaskowania.

Wałowanie trawnika:

Wałowanie trawnika polega na wyrównaniu powierzchni gruntu, która powinna być gładka i zwarta. Wałowanie powoduje dociśnięcie kępek trawy do ziemi, pobudzając trawę do rozkrzewiania. Podłoże luźne i przepuszczalne należy wałować częściej niż ciężkie. Warto wałować trawnik dwa-trzy dni przed pierwszym koszeniem i po nim, w celu dociśnięcia młodych, słabo zakorzenionych roślin.

Cięcie, Przycinanie drzew i krzewów:

Wiosenne cięcie sanitarne ma za zadanie utrzymanie roślin w dobrej kondycji i zdrowiu. Wiele chorób rozwija się na uszkodzonych pędach. Złamania pędów czy mocne obtarcia kory mogą być źródłem infekcji. Łatwo zauważyć, że najładniej kwitną i owocują silne i zdrowe pędy. Cięcie sanitarne najlepiej przeprowadzić wczesną wiosną, gdy rośliny są w stanie bezlistnym. Usuwamy wszystkie chore, złamane i uszkodzone pędy. Dzięki temu do wnętrza korony dotrze więcej światła, a co za tym idzie kwitnienie i owocowanie będzie obfite, a roślina wyda nowe zdrowe i grube pędy.
Cięcie formujące ma za zadanie uwypuklenie walorów zdobniczych rośliny. Wykonując je należy pamiętać o podstawowych zasadach: krzewy kwitnące latem (od drugiej połowy czerwca) kwitną na pędach jednorocznych i tniemy je wczesną wiosną, natomiast krzewy kwitnące wiosną należy ciąć latem, po kwitnieniu.